همکاری با ما
 
» شغل مورد تقاضا
عنوان شغل :  
» مشخصات فردی
نام :   نام خانوادگی :  
نام پدر :  
تاریخ تولد : / / محل تولد :  
جنسیت : وضعیت تاهل :
ش شناسنامه :   کد ملی :  
ایمیل : تلفن همراه :  
آدرس محل سکونت
استان : شهرستان :  
تلفن :   آدرس :  
» مدرک تحصیلی
آخرین مدرک : محل تحصیل :
رشته تحصیلی :   تاریخ اخذ مدرک : /
گرایش :   معدل کل :  
» وضعیت نظام وظیفه
وضعیت:
تاریخ اعزام : / / تاریخ ترخیص : / /
» سوابق کاری
نام محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع تاریخ خاتمه آخرین حقوق علت ترک خدمت
1
2
3
4
» مهارت ها و تخصص ها
نام :  
نام خانوادگی :  
شماره همراه :  
×