با توجه به برگزاری نظر سنجی مردمی برند محبوب که نتایج آن در . . .
در این دوره از رقابتها حدود ۲۰۰ کشتی‌گیر فرنگی‌کار در رده سنی زیر ۲۳ سال از استان‌های مختلف کشور . . .
نام :  
نام خانوادگی :  
شماره همراه :  
×