نظرسنجی از کاربران
طعم و مزه محصولات شرکت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
وضعیت پخت محصولات شرکت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
وضعیت ایمنی و سلامت محصولات شرکت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
محصولات شرکت را در مقایسه با محصولات سایر شرکت ها چگونه ارزیابی می نمایید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه برخورد واحد بازرگانی با شما چگونه می باشد؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
تنوع محصولات شرکت را چگونه ارزیابی می نمایید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بسته بندی محصولات شرکت را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه حمل و نقل محصولات را چگونه ارزیابی می نمایید ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
زمان تحویل محصولات چگونه می باشد ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نام :  
نام خانوادگی :  
شماره همراه :  
×